Graph Metrix.gif
Logo-3.9c2e6652.png

Rammeverket: ISO 19650 er det nye rammeverket for BIM trinn 2, men det vil også fungere ypperlig for BIM trinn 3 prosjekter. Hvor fort vi kommer dit, må sees i sammenheng med den eksponentielle naturen til informasjonsteknologi

 

 

En av de tingene ISO 19650 sier, er at all prosjektdata skal lagres som filer i en CDE (Common data environment, for eksempel et skyhotell). Linked data muliggjør at du kan ha en BIM Trinn 3 CDE, som videre muliggjør mye bedre kunstig intelligens for byggebransjen.

 

Jeroen Werbroucke har skrevet en artikkel om dette på reseachgate, hvor han redegjør for mulighetene, samt en infrastruktur som bare ligger og venter på oss. Denne artikkelen har Håkon oversatt og supplert med figurer og kommentarer.

i4 technology leverer Trinity og bringer med det ‘’Next Level BIM’’, som har et kjempestort potensial innenfor informasjonsflyt og kunstig intelligens, til den norske BAE næringen (se trinity video til høyre). Med økosystemet Solid og grafdatabaser bygget opp etter TBL sine Linked data prinsipper og en systematisk tilnærming til ontologi gjør vi BIM trinn 3 til en virkelighet.

Trinity utnytter Solid økosystemet, se hvordan

HVORDAN DET HENGER SAMMEN

Internet of Things vil gi næringen en innsikt man bare kunne drømme om før, Ved å generere Big Data som videre analyseres av AI kan man integrere bygget eller byggeplassen inn i datasystemer.

 

Så IoT generer det, AI analyserer det. Big Data er det som skal drive industri og samfunn fremover. Big data sies å hvile på 3 pilarer eller 3 V’er; Volume, Velocity og VarietyVolumet håndteres av skytjenesteleverandørene og Hastigheten håndteres av 4G/5G leverandørene, men Variasjon av data, om eller hvordan data er strukturert er derimot noe vi bør begynne å tenke på i BAE næringen.

 

I dag er ca 70% av data på internett ustrukturert, mens mesteparten av de resterende 30% er strukturert i tabelldatabaser. Den ustrukturerte dataen er nærmest umulig for AI å analysere. Den tabellstrukturerte dataen fungerer imidlertid OK, men er ikke optimal for AI basert analyse og automasjon. Dette skyldes at selv om dataen er strukturert i tabeller forstår ikke AI meningen, den har ikke noe Hvorfor - dataen har med andre ord ikke semantikk. Hvis man heller går over til å strukturere dataen i graf-databaser bygget opp av Triples etter Linked data Web 3.0/The Semantic Web prinsippene vil man kunne:

  • Gå fra BIM Level 2 (BIM iht ISO19650) til BIM Level 3

  • Legge til rette for mye bedre AI applikasjoner

  • Omforene sensorteknologi med BIM for sanntids digitale tvillinger

  • Integrere Blockchain baserte smartkontrakter i prosjektene

  • Få kognitive og autonome bygg og byggeplasser

 

Visjonæren bak denne teknologien - er mannen bak the World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee.

Grafdatabase.png

DBpedia

PRINSIPPENE

TBL ny.png

I et notat fra 2006 skisserte Berners-Lee fire enkle prinsipper for publisering av data på nettet. Disse blir sett på som regler for god praksis, i stedet for regler som må følges. Tanken er at jo flere mennesker følger disse prinsippene, jo mer vil dataene deres kunne brukes av andre.

 

Prinsippene:

  • Bruk URI-er for å identifisere ting.

  • Bruk HTTP URI-er slik at folk kan slå opp navnene.

  • Når noen slår opp en URI, må du gi nyttig informasjon ved å bruke standardene (RDF, RDFS, SPARQL).

  • Inkluder lenker til andre URI-er, slik at de kan oppdage flere ting.

TANKEGANGEN

Når man bygger opp en ontologi, bør man tenke systematisk. Derfor har vi en systematisk tilnærming til ontologi. Ønsker du å lære mer om dette kan vi anbefale denne artikkelen av David Rousseau.

SEMANTIC.png

INFRASTRUKTUREN

Solid er Tim Berners Lee’s infrastruktur for Web 3.0. Dette skal fungere som et nytt lag over det eksisterende internett (web2.0) og fungerer som en protokoll for å sende Triples mellom Grafdatabaser/SolidPODS. GraphMetrix utvikler Trinity basert på Solid. På reseachgate ble det nylig publisert en forskningsartikkel om hvorfor infrastrukturen til Solid med Solid PODs vil være spesielt godt egnet for BAE næringen.

Solid logo.png
 

HVEM JOBBER MED DETTE?

World Wide Web Consortium, forkortet W3C, er en organisasjon som ble startet av Tim Berners-Lee i oktober 1994. Organisasjonens hovedmål er å utvikle protokoller og standarder for teknologien som brukes på World Wide Web. LBD (LINKED BUILDING DATA COMMUNITY GROUP) er en del av W3C og utvikler blant annet Ontologier for BAE næringen. Ved siden av Jeroen Werbroucke og flere av de tidligere medlemmene av Building Smart sin nylig nedlagte LDWG (Linked data Working group), er en av de som jobber iherdig med dette, vår venn Mads Holten Rasmussen som har skrevet doktorgrad om nettopp dette. Til høyre kan dere se video der Mads presenterer Phd’en.