Big data hviler på 3 V’er; Velocity, Volume og Variety.5 visninger