Plannerly

Plannerly-logo-square-blue.png

I4Technology samarbeider med prosjektstyrings-plattformen Plannerly.

Plannerly forenkler BIM-prosjektledelse ved å konsolidere BIM-standarder, krav, sekvensering, sporing og BIM-etterlevelse.

Det som skiller seg planleggende fra tradisjonelle BIM-styringsverktøy er at det er bygget på grunnlaget for SmartLeanBIM ™: riktig BIM, til rett tid, av de rette menneskene - av de rette grunnene. Det er en felles plattform for alle prosjektinteressenter for å opprette, gjennomgå, kommentere og godkjenne BIM utførelsesplaner; definere, avtale og tildele omfang; overvåke fremdriften og spore leveranser; se etter BIM-samsvar og publiser modeller for hver prosjektmilepæl - alt i en online applikasjon.

 

Det er et unikt visuelt verktøy som konverterer vanskelige BIM-planprosesser til moduler, kategorier, seksjoner og oppgaver som man ganske enkelt kan dra og slippe, noe som gjør det morsomt og enkelt å bruke!

10xconstruction+logo.png

10X Construction

BAE næringen er i ferd med å bli en IT-drevet industri dette kan skape enorme gevinster, men 60% av IT-prosjekter feiler. Dette ønsker vi å unngå i BAE næringen slik at vi kan fokusere på potensialet disse nye Informasjons teknologiene har, for maksimal verdiskaping. 10X Construction samarbeider med det amerikanske selskapet Graph Metrix og ble startet opp i september 2018 av Håkon Reisvang og Kai Gilb for oppnå nettopp dette

.

Kai Gilb er sønnen til Tom Gilb og sammen har de i mer enn 30 år reist rundt omkring på jordkloden og hjulpet mange store firmaer, som blant annet HP og Intel gjennomføre og nå målene sine i system og IT-prosjekter, ved hjelp av Gilb’s; ‘Systems Engineering Approach’ som Value first. Denne metoden fokuserer på å nå prosjekteiers kvantifiserte verdimål ved å måle forskjellige strategier, slik at beste strategi velges for å maksimere verdiskapingen i prosjektet. Dette er velig omforen-bart med den nye internasjonale standarden for dataflyt i BAE næringen; ISO19650. Disse systemene er dypt integrert i GraphMetrix sin AI Trinity.

 
Graph Metrix.gif

GraphMetrix

Gjennom vårt datterselskap 10XConstruction utvikler vi i partnerskap med graphMetrix, morgendagens Digital tvilling plattform basert på Linked data AI’en, Trinity.

Finnish partners.png

Finnish Partners

Vi samarbeider med Finnish Partners for å gjøre Nordic Building Room til en katapult for teknologi og bærekraft i byggenæringen.

 

Finnish Partners er et konsulentselskap som bistår bedrifter med å etablere seg i nye markeder. Vi fokuserer primært på høyteknologibedrifter som tilbyr produkter og tjenester mot bygg- og anleggsindustrien. I tillegg representerer vi våre kunder i aktuelle markeder, fortrinnsvis i Norge og Finland.

 
Unloc.png

Unloc

Unloc sin visjon er en verden med mer frihet og åpne dører. Vi har laget en plattform som gjør det like enkelt å dele digitale nøkler som det er så sende en tekst melding.

Unloc har inngått avtaler med noen av Norges Største selskaper og vi vokser raskt, både når det gjelder utbredelse i markedet og antall ansatte.

 

Ta kontakt dersom du ønsker en presentasjon.

 
6cst.png

6CST

Vi samarbeider med 6CST for å gjøre Nordic Building Room til en katapult for teknologi og bærekraft i byggenæringen.

6CST er et partner- og nettverksselskap som utvikler tjenester, produkter og bærekraftig vekst for virksomheter og prosjekter som vil spille en ledende rolle i det som omtales som et nødvendig grønt skifte.

 

Vi bruker blant annet FN’s 17 bærekraftsmål som en arena for vårt kreative og innovative arbeid.

 
 

Nordic Building Room

Startup Campus i Oslo har nettopp blitt oppgradert med Nordic Building Room, hvor en BIM CAVE (Computer Aided Visual Environment) er installert som den teknologiske hjørnesteinen i dette rommet, som Håkon Reisvang er prosjektleder for.

Rommet vil også være utstyrt med store berøringsskjermer og annen teknologi for å optimalisere designprosessen.

Gjennom nye prosesser og oppdatert kompetanse vil vi gjennom mer innovasjon og ny teknologi lage nye løsninger, tjenester, produkter og bærekraftige forretningsmodeller. Dette er en av tingene vi ønsker at Nordic Building Room skal bidra til bygg- og eiendomsbransjen i Norge. Som en del av dette prosjektet vil rommet være mulig å leie gjennom rammeavtaler.

Nordic+Building+Room (1).png
1167px-Teknisk_Ukeblad_logo.svg.png

TU-Bygg

TU Media er i vekst, og med TU Bygg ønsker de å fremme en mer dyptpløyende og fremtidsrettet tilnærming til byggenæringen enn det du finner på andre nettsteder .

 

For å få til dette har de opprettet en egen redaksjon som skal jobbe utelukkende med byggstoff. Her har Håkon en fast spalte. TU bygg har 5 løfter til deg som leser, disse finner du her.

tekna-alt-logo.jpg

Tekna

Tekna organiserer medlemmer som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap. Deres 81 000 medlemmer jobber hver dag med å løse samfunnets utfordringer gjennom innovasjon og ny teknologi. 

 

Tekna er den største masterforeningen i Norge, og den største fagforeningen i Akademikerne. Håkon har bidratt med sine foredrag på flere frokostmøter og Tekna X arragementer.

Open+AR+cloud+logo.png

Open AR-Cloud

I4 technology er medlem av open AR Cloud og jobber med Jan-Erik både med kurs- og programvare utvikling.

 

Open AR Cloud (OARC) er en global non-profit som jobber for å drive frem standarder, interoperabilitet og teknologi for å kombinere den fysiske og digitale virkeligheten til alles beste. For tiden fokuserer organisasjonen på design og utvikling av en standard og protokollbasert åpen plattform med navnet "Open Spatial Computing Platform". Intensjonen er at dette blir en sentral plattform for å forbinde teknologiområder som interagerer med den fysiske verden, som SmartCity, AR-sky, Selvkjørende biler, IoT, roboter med mer. En standard for geografisk forankret posisjon og orientering (GeoPose) blir sentral i denne plattformen og OARC har lykkes å få i gang et arbeid i Open Spatial Consortium med å utvikle en universell GeoPose standard.