Plannerly-The-BIM-Management-Platform-Lo

Rammeverket: ISO 19650 er det nye rammeverket for BIM trinn 2 leveranser og alle aktører som har signert på det digitale veikartet har bundet seg til å ta denne i bruk i de kommende årene.

 

En av de tingene ISO 19650 sier, er at all prosjektdata skal lagres som filer i en CDE (Common data environment, for eksempel et skyhotell). Her vil Plannerly, som tilbyr en intuitiv, interaktiv og dirkete vakker samarbeidsplattform, tilby masse verdi

I4 technology leverer Plannerly tilpasset for Norske klassifiseringssystemer og informasjonsnivåer.

Plannerly-logo-small-blue.png

Plannerly er planleggingsplattformen for BIM.

Plannerly forenkler BIM-prosjektledelse ved å samle BIM-standarder, krav, fremdriftsplanlegging, oppfølging og sjekke om BIM-leveransene samsvarer med informasjonskravene.

Det som skiller Plannerly fra tradisjonelle BIM-styringsverktøy er at det er bygget på grunnlaget for SmartLeanBIM ™: riktig BIM, til rett tid, av de rette menneskene - av de rette grunnene. Det er en felles plattform for alle prosjektinteressenter for å opprette, gjennomgå, kommentere og godkjenne BIM gjennomføringsplaner; definere, avtale og tildele omfang; overvåke fremdriften og følge opp leveranser; sjekke om BIM-leveransene samsvarer med informasjonskravene og publisere modeller for hver prosjektmilepæl - alt i en online applikasjon.

 

Det er et unikt visuelt verktøy som konverterer vanskelige BIM-prosesser til moduler, kategorier, seksjoner og oppgaver som man ganske enkelt kan dra og slippe, noe som gjør det morsomt og enkelt å bruke!

Plannerly-icon-blue-512x512-1.png
Plannerly-Plan.jpg

BIM Planlegging, Gjort Enkelt

I Norge har vi for det meste bare BIM-manualer, dette ivaretar kun kapittel 11 av ISO19650. I England blir tradisjonelle BIM-gjennomføringsplaner for det meste ignorert -

det er på tide å låse opp det virkelige potensialet til BIM med Plannerly.

Plannerly-Plan-Module-1.jpg
Plannerly-Scope.jpg

BIM Omfang, fremstilt visuelt.

Tradisjonelle BIM-omfang kan være rigide, sløsende og forvirrende - det er på tide å hjelpe team med å definere de optimale BIM-kravene.

Plannerly-Scope-Module-scaled.jpg
Plannerly-Schedule.jpg

Det er på tide å ta kontroll over fremdriften

til BIM-modellen.

"Solibri metoden" for koordinering er ut! VDC er inn! 

- Det er på tide med en teambasert fremdriftsplanlegging for å få ting gjort!

Plannerly-Schedule-Module-scaled.jpg
Plannerly-Track.jpg

Enkel oppfølging av fremdrift for ditt BIM-prosjekt.

Tradisjonelle planoppdateringer kan være tidkrevende og upålitelige - det er på tide med en smidig tilnærming med tydeligere kommunikasjon og mer pålitelige oppfølging.

Plannerly-Track-Module-scaled.jpg
Plannerly-Verify.jpg

BIM-samsvar mellom informasjonsleveranser og informasjonsutvekslingskrav integrert.

Hvordan vet du at det som blir planlagt vil bli bygget?

- Plannerly hjelper deg med å oppnå at informasjonsleveransene er i henhold til utvekslingskravene.

Plannerly-Verify-Module-scaled.jpg