BIM kompetanse for bestillere

Klikk på problemer og løsninger innenfor de forskjellige kategoriene for å lære mer

 
Pie chart.png

BIM

SAMARBEID

TEKNOLOGI

MENNESKER

Marstrand.png
gmx_logo_300px[2305843009231635046].png
OnSiteViewer_Logo_OnWhite.png
i4 logo.png

Hvorfor dette rammeverket?
Fordi prosjektering, bygging og drift av bygninger kan defineres som:

 

MENNESKER som
SAMARBEIDER
for å skape VERDI med TEKNOLOGI

Fordi både KONTRAKTER, PROSJEKTMODELL og 
 
KUNSTIG INTELLIGENS er viktig for VERDISKAPNING.

Innenfor disse tre kategoriene finnes det problemer, løsninger og produkter. Scroll ned, bruk hjulet, eller kontakt oss med en gang for bestilling av workshop.

PROBLEMENE

Teknologiproblem 1:
Web 2.0 infrastrukturen og kjempelang forsyningskjede

Det største problemet bransjen har, er et problem all industri har. Databaser ikke snakker sammen. Vår felles digitale infrastruktur, internett 2.0, snakker ikke samme språk når det kommer til hvordan vi strukturerer data. Det brukes utallige mengder penger på å få datasystem X til å snakke med datasystem Y ved hjelp av API’er eller databasenøkler om du vil.
All industri har dette problemet, og det er følgelig ganske naturlig at industriene med lengst forsyningskjede, flest ledd, flest aktører, flest produkter, flest programvarer og flest mennesker vil være de minst digitaliserte. Her kommer Byggebransjen på førsteplass.


Byggebransjen sitt lave nivå av digitalisering, er ikke fordi vi er dumme, men fordi vi er mange! 

Det er mulig vi sitter på noen løsninger her altså.

api.png
SeekPng.com_thought-bubble-png_179410.png
solid_TrinPod.png

Teknologiproblem 2: Big Tech og Dataeierskap

Fremtidens økonomi blir informasjons-basert, det er det ingen tvil om! Derfor var det lurt av BigTech selskapene og gi oss billige smarttelefoner og ‘’gratis sosial media’’. Nå begynner vi å våkne opp til at det kanskje ikke var så gratis allikevel.

 

La oss ta lærdom fra dette. Det er ikke usannsynlig at BigTech selskapene om noen år, vil tilby BAE næringen billig IoT og ‘’gratis programvare’’. La oss unngå å bli rundlurt i industriene på samme måte som vi ble rundlurt på privatfronten. Vi kan godt forklare deg hvordan du kan beholde data-kaka di for alltid!

cyber-security.png
SeekPng.com_thought-bubble-png_179410.png
trinity_secure.png

Samarbeidsproblem 1: BIM trinn 2 vs BIM trinn 3

IFC er et samarbeidsformat som lar de forskjellige fagene koordinere og slå sammen 3D modellene og linke egenskaper til objekter. Dette skaper merverdi for BAE næringen i dag. Det er sant! 

Det er imidlertid også sant at IFC, som er formatet som brukes i BIM trinn 2, er en gammel teknologi, og fra et systemtenkingsperspektiv, en svært dårlig måte å strukturere data.

IFC er altså både riktig og galt. Det er et problem. Denne primære problemstillingen henger veldig sammen med to sannheter som har med AI og BIM å gjøre:

 

 • AI i dag er bare mønstergjenkjenning, vi mangler intelligens delen.

 • BIM er bra til å visualisere, men er ikke systemintelligent, hvis du endrer krav til varme, endres ikke krav til ventilasjons eller U-verdi.


Det vi trenger for å løse disse tre problemstillingene samtidig, er en bedre måte å strukturere data. Denne måten eksisterer, datamodellen heter RDF, infrastrukturen heter Solid og sammen legger de grunnlaget for BIM trinn 3.

data-processing.png
Bilde8.png
614059c7726a0a66ea825a19_IFC.png

VS

Samarbeidsproblem 2: Informasjonsteknologisk kompetanse

Det er ikke alltid like lett for en industri som har forholdt seg til god gammaldags snekkersk bransje lingo som 2-4, c/c 60, og jekkeschtag, å nå plutselig skulle forholde seg til datanerd begreper som 5G, Cloudcomputing, Edgecomputing, IoT, Deep Learning og mange flere.

 

Det er overveldende for de aller fleste i bransjen vår og dyret inni oss vil helst gå og legge seg rolig i fosterstilling under pulten og håpe på at det går over. Men det gjør det ikke! Og det kan vi ikke! Ergo problem! Vi har utviklet et rammeverk som gjør det mye lettere å se sammenhengen og helheten. Prosessen og Resultatet kan utrykkes av følgende bibelske funksjon:

learning.png

Kunde^Kaos + i4^Logos = Kunde^Orden

Menneskeproblem 1:
Dagens forretningsmodeller - u-parallelle mål

Det er flere økonomiske årsaker:  

 • Bygg bygges i noen tilfeller bare for å selges

 • Prosjektkostnad prioriteres foran livsløpskostnad

 • Aktørene opererer med veldig små marginer 

 • Mellomledere måles på kvartaler 

 • Administrasjonsorganisasjoner av babelske dimensjoner fordyrer prosjektene

 • Vi fortsetter med de utdaterte kontraktsmodellene NS8407 og konsulenter på timer. 

 • Hvis innovasjon i det hele tatt gjøres plasseres regningen hos kunden. 


En kan jo tenke seg hvordan det ser ut fra Google, Tesla, Microsoft, Amazon og Facebook sitt perspektiv, som garantert, før eller siden, kommer for å ta markedsandeler, på samme måte som det som skjer i transportindustrien i dag, og samtidig sikre seg en bit av data-kaka til BAE næringen.

digital-business.png
SeekPng.com_thought-bubble-png_179410.png
NS8407.jfif

X

Menneskeproblem 2:
Overvekt av Konservative mennesker i industri

Ola er ferdig å studere og begynner sin første jobb i industrien. Han begynner imidlertid ikke på toppen av arbeidsplass-hierarkiet, han begynner på bunnen. Kreative og Liberale mennesker er ikke spesielt glade i rutine arbeid og har ofte mange ideer til hvordan ting kan gjøre annerledes. Det er bra og fint, men det har sin plass og den plassen er ikke på bunnen av hierarkier. Heldigvis er Ola en pliktoppfyllende og konservativ type som står på, jobber hardt og liker rutine. Dette liker sjefene til Ola, han stiger i gradene, og en dag blir han forfremmet til innovasjonsansvarlig. Ola liker det vante, og er av den oppfatning at den nye teknologien kommer til å forbedre dagens arbeidsprosesser.

 

Uheldigvis for firmaet til Ola, kommer det ett nytt firma på banen, med en kreativ og eksentrisk CTO som har funnet ut at den nye teknologien lar dem løse de samme problemene som firmaet til Ola, men på en helt ny måte, 10 ganger så kostnadseffektivt. Hint: Det kommer ikke til å gå så bra med firmaet til Ola. Dessverre er Ola-fenomenet sterkt utbredt i dagen industri og BAE næringen er intet unntak. Ikke gjør som Ola, ta heller en telefon til i4 technology.

The Big Five.png
confused.png

PROBLEMLØSNINGskompetanse

Teknologisk Problemløsningskompetanse 1: Forstå Industri 4.0

For å gjøre det svært kompliserte, svært forståelig har vi en modell hvor vi sammenlikner industri 4.0 med deg!

Vi forenkler mennesket til tre ytre funksjoner:

 • kroppen din; sanse, bevege og kommunisere, og tre indre funksjoner

 • hjernen din; mønstergjenkjenning, intelligens (tenke) og hukommelse

Deretter kaller vi kroppen din for IoT og hjernen din for AI, og kvantifiserer hver av disse i tre og speiler de mot funksjonene dine.

 

Vi gir deg kontroll over teknologiene og begrepene: Semantic-Web, Spatial-Web, AI, IoT, Big-Data, Deep-Learning, Conceptual-Computing, Sensorer, Roboter, Co-boter, Selvkjøring, Droner, 3D printing, AR, VR, XR, 5G, CloudComputing, EdgeComputing, RDF, OWL, Ontologier, GPU, CPU, NeuromorpicComputing, OpticalComputing og QuantumComputing.


Vi gir deg også et innblikk i hva standardiseringsorganisasjonene som ISO, W3C og OGC, jobber med, som et slags bevis for hvilke teknologier som vil bli benyttet i fremtidens industri.

cloud-computing.png
iso-logo.png
w3c-logo.png
1200px-Open_Geospatial_Consortium_logo.svg.png

Teknologisk Problemløsningskompetanse 2: Forstå Disrupsjonsbildet

Vi er nå godt inne i den fjerde industrielle revolusjonen, og de eksponentielle stegene begynner å bli store. Når vi snakker om eksponentiell vekst, snakker vi ofte forbi hverandre.

 • BAE-Næringen assosierer det ofte med irriterende teknologer.

 • Teknologer assosierer det med Gordon Moore sin ‘Moores Lov’, forankret i Ray Kurzweil sin ‘Law of Accerating Returns’.

 • Hvis du spør evolusjonsbiologiene, assosierer de det med livets ut vikling på planeten.

 • Filosofene derimot svarer innimellom at universet fundamentalt, på dypeste nivå av analyse er laget av informasjon og naturen til informasjon er eksponentiell.


Av oss kan du lære hvordan alt dette henger sammen ved å sammenlikne Naturlig eksponentiell vekst og Teknologisk eksponentiell vekst.

microchip.png
LOAR1.png
Tidslinje Fisk Homo Sapiens.png

Problemløsningskompetanse for bedre Prosjektmodell 1: Prosjektmodellen

Dette handler om bestillerkompetanse. ISO19650 er BAE næringens strategi for livssyklus med rasjonell og effektiv porteføljedrift og spillereglene for hvordan oppnå dette, med andre ord en hierarkisk definisjon av informasjonsstrømmene. BIM gjennomføringsplan for å planlegge BIM, BIM for å planlegge, bygge og drifte Bygg.

 

Codex12 er en prosjektmodell og et godt oppslagsverk for å svare opp ISO19650 med beste praksis.

 

ValueFirst er kremen av kremen! Det er en systemtenknings metodikk for hvordan stille krav på funksjon fundamentert i interessent verdier og ikke løsninger, slik at vi unngår klebling av menneskelig kreativitet og skaper maksimal verdi.

Vi knytter alt dette sammen og forankrer verdiskapingen i det vi kaller BIM-Funksjoner.

project-management.png
Systems engeneering.png
ISO19650.png

Problemløsningskompetanse for bedre Prosjektmodell 2: BIM-Funksjoner

Dette handler også om bestillerkompetanse. Hvilken informasjon skal på plass i BIM’en, og hvorfor? Teknologiske frukter ER det samme som BIM-funksjoner og defineres som: en informasjonsteknologisk prosess som effektiviserer, eller har til hensikt å effektivisere prosjektet innenfor et definert omfang.

 

Penn State University har laget et rammeverk for BIM-funksjoner, men de kan ikke ValueFirst og kaller det for BIM mål, og ‘’målene’’ er ikke spesielt imponerende definert, men dette rammeverket fungerer i det minste bra som et sted å starte. Vi hjelper dere å forankre verdiskapingen i BIM-Funksjoner og bli knallgode bestillere.

house-design.png

BIM-Funksjoner!!!

Penn state.png

Problemløsningskompetanse for bedre Kontrakter 1: Personlighet og Dugelighet

ISO19650 setter krav til kompetanse gjennom konseptet Dugelighet, men riktig kompetanse er også avhengig av personlighet.

 

Hos oss kan du lære om hvordan vi mennesker er forskjellige gjennom femfaktor-modellen, som vi er svært opptatt av, nemlig BigFIVE!

 

Du vil kanskje unngå å legge prosjektet i hendene på en prosjektleder som er skyhøy i ‘agreeableness’ og lar seg kjøre over av entreprenøren? Kanskje det er dumt at innovasjonsansvarlig på tross av sin pliktoppfyllende personlighet, ikke er kreativ eller åpen for nye erfaringer? Vi er alle litt forskjellige og det er best om vi spiller på hverandres styrker og slutter å late som vi ikke har svakheter. Hvorfor ikke sette av noen minutter for å unngå fallgruvene?

competence.png
Understandmyself.png

Problemløsningskompetanse for bedre Kontrakter 2: Forretningsmodeller

Det er ofte mye trøbbel med å drifte bygg! Kanskje vi fremover burde slutte å skylapp-fokusere på prosjekt, heller tenke livsløp og kanskje til og med sirkulært?

 

Hvordan kan vi samarbeide med kunstig intelligens for å levere bedre produkter?

 

Hvorfor er det as-a-service og abonnementsløsninger som er svaret?

 

Vi har noen svar på lur!

seller.png

AS A SERVICE!!!

PRODUKTER FOR PROBLEMLØSNING

Samarbeidsprodukt 1:
Bestillerkompetanse til din organisasjon

På denne sien har du lest om problemer, løsninger og produkter. Hos i4 dedikerer vi, delvis grunnet vår daglig leders stadig økende bable-behov, en del av vår kapasitet til å hjelpe eiendomsutviklere, forvaltere og driftere bli bedre bestillere.

 

Ønsker du høyere teknologisk kompetanse for dine ledere? Ønsker du inspirasjonsforedrag til dine ansatte?

 

Vi kan skreddersy både foredrag og workshop etter ditt ønske fordelt på problemene og løsningene. Vi kan også fortelle om produktene vår og diskutere pilotering, men skal vi være dønn ærlige har vi allerede fantastiske pilotkunder på flere fronter og vår programmerer kapasitet er sprengt. Når det er sagt, hvis du er villig til å hjelpe oss å finansiere trening og ansettelse av nye talentfulle programmerere, skal vi ikke være alt for vonde å be.

 

Dette produktet handler imidlertid om kompetanseheving på bestiller-siden av bransjen og tabellen under gir indikasjon på prisnivå.

Til event arrangører: Vårt publisitet-kapasitet ratio er helt OK om dagen, men vi kan muligens være tilbøyelige for å dukke opp på konferansen din hvis du har budsjett og bra backstage.

order.png
Tabell priser.png

Klikk på tabellen og send oss en brevdue

Samarbeidsprodukt 2:
Ledelse fra Marstrand til ditt prosjekt

Skal du bygge eller rehabilitere? På leverandørsiden av prosjekter i BAE næringen, er det kun én eksklusiv aktør i4 samarbeider med. Vi er stolt samarbeidspartner med Marstrand og BIM revolusjonen i Akersgata 47, er godt i gang!
 

Beskrivelse av Marstrand, fra marstrand.no: 
Marstrand består av et konsulentselskap og et advokatkontor. Vi er to virksomheter som er integrert til én helhetlig prosjektrådgiver. Marstrand sikrer dine investeringer gjennom gode prosjekter. Det handler både om å velge de riktige initiativene, og så gjennomføre dem på en best mulig måte. Våre prosjekter spenner fra bygg og anlegg til digitalisering. 

 

Digitalisering er synonymet med effektivisering og riktig digitaliseringsstrategi er nøkkelen til fremtiden. Ettersom Marstrand ser verdien av i4 technology sin unike tilnærming til digitalisering, og i4 technology ser verdien av Marstrand sin brede kompetanse, samt spesielt potensialet prosjektleder-advokat kombinasjonen, har for kontraktsproblematikken i bransjen vår, vil vi påstå at dette er en knallbra match, som utvilsomt vil medføre forbløffende verdiskaping for ditt prosjekt.

manager.png
Marstrand.png

For å se våre teknologiske produkter gå til pilotkunde siden